Ordbog

Her i ordbogen kan du finde en beskrivelse af mange specielle bridgeudtryk samt en forklaring på mange af de konventioner, der beskrives i dagens bridge. Savner du et ord, er du velkommen til at maile mig dit forslag!
På nuværende tidspunkt er der kun ganske få opslag, men siden vil hurtigt blive udbygget.
(
(!) -
Internt tegn efter en melding.
(!?) -
Internt tegn efter en melding.
(?!) -
Internt tegn efter en melding.
(?) -
Internt tegn efter en melding.
1
1ut som krav -
Anvendes af flere og flere turneringsspillere, så det er værd at kende princippet.
2
2KL til major -
Smart lille konvention til offensiven.
3
4
4ut god 5 i minor -
Anvendes primært i defensiven i konkurrerende meldeforløb for at skelne mellem en offerbetonet 5mi og en stærk støtte.
5
A
Amerikansk Stayman -
Konvention der anvendes efter åbning 2UT til at søge både 4- og 5-farver i major.
B
Baron 2SP -
Konvention efter åbning 1UT for at søge minimum eller maksimum.
Begrænset valg -
Princippet om begrænset valg anvendes, når en af modspillerne bekender med en af to (eller flere) ligeværdige honnører.
Bergen støtter -
En del af moderne majorstøtter, hvor springene til 3club og 3diamond viser støttehænder.
Blaksets 2SP -
Åbning 2spades udenfor zonen viser en tilfældig svag spærreåbning og 0-5 HP!
Blaksets Bridgecenter -
Verdens største bridgecenter med over 2000 medlemmer!
C
Checkback Stayman -
Efter indledningen 1x - 1y, 1ut er meldingen 2club en kunstig søgemelding, der normalt viser interesse for majorfarverne.
Cuebid -
Også kaldet en kontrolmelding. Det mest almindelige slemværktøj.
D
DEPO -
Anvendes efter modpartens indmelding på 4UT efter esser.
DOPI -
Anvendes efter modpartens indmelding på 4UT efter esser.
Differentierede majorstøtter -
Meldeprincip der udspringer af "Loven" om ni trumfer.
Dobbeltknibe -
Tage to knibninger gennem den samme hånd.
Dobbeltrenonce -
To hænder er renonce i den samme farve = dobbeltrenonce.
Dykke -

Undlade at tage stikket, selv om man kan.

E
Eight ever - nine never -
Denne regel er en rettesnor for, hvornår man skal knibe efter en dame, og hvornår man skal toppe.
Ekrens 2RU -
Åbningsmeldingen 2diamond viser en svag hånd med begge majorfarver.
F
Flags -
G
Genåbning -
Melding efter to passer. Kaldes også en balancering.
Graulunds odd jump (GOJ) -
Også en lille sjov konvention uden stor frekvens.
Gående minor -
Hvad skal der til for at kalde en farve gående?
H
I
IMPS across the field -
Dette mystiske begreb er en udregningsmetode i holdturnering.
J
Jocoby til minor -
Overføringsmeldinger til minor efter åbning 1UT.
K
Kravpas -
Utroligt vigtigt begreb!
L
LIDO -
Anvendes når modparten blander sig efter 4UT-spørgemelding efter esser.
Landy -
Efter modpartens åbning 1UT viser indmelding 2club begge majorfarver.
Lilleslem -
Alle kontrakter på 6-trinnet (6club, 6diamond, 6heart, 6spades, 6UT) kaldes lilleslem.
M
MUD -
Udspilskonvention. Forkortelse for Middle - Up - Down.
Major -
De to højest rangerende farver, spades (spar) og heart (hjerter), kaldes majorfarverne - eller blot major.
Marmic 2KL/2RU -
Begrebet Marmic dækker over fordelingen 4-4-4-1.
Marmic 2RU -
Åbning 2diamond viser en 3-farvet stærk åbningshånd med 17-24 HP.
Michaels cuebid -
Konventionen anvendes primært i anden hånd direkte efter modstandernes åbning 1 træk i farve.
Minor -
De to lavest rangerende farver, club (klør) og diamond (ruder), kaldes minorfarverne - eller blot minor.
Minorstayman -
Kovention til at søge efter minortilpasning efter åbning 1UT/2UT.
Multi 2 HJ -
Åbning 2heart som en (meget) svag 2-åbning i en af majorfarverne. Højkunstig konvention!
Munksgaards 2KL -
En variant af Blaksets 2spades. Åbning 2club viser en meget svag hånd!
N
O
Omvendt Cotter -
Bruges vist kun i Århus...:-)
P
Polske 2-åbninger -
Hvad er mon det - åbninger uden moms?
Præference -
At vælge mellem to farver hos makker.
R
RKC 1430 -
System til at svare på esser på 4UT.
Relæ -
En kunstig melding som enten spørger om makkers hånd eller kræver en bestemt melding.
Reversmelding -

Også bare kaldet "revers" - eller "3-trins presser".

Rossini -
Egentlig bare en systematisering af et godt meldeprincip.
Rumpelsohl -
Avanceret konvention mod indmeldinger efter åbning 1UT.
S
SID (Stayman In Doubt) -
Kan bruges til at vælge 3UT, selv om man har en 4-4 fit i major.
Sekvens -
Hvor mange honnører skal der til, før der er tale om en sekvens?
Serious 3ut -
3ut kan bruges som en sleminvit, når major er fastlagt som trumf.
Stayman -
Verdens mest populære konvention.
Storeslem -
Alle kontrakter på 7-trinnet (alle 13 stik: 7club, 7diamond, 7heart, 7spades, 7UT) kaldes storeslem.
Superkvantitativ 5ut -
Stærk, naturlig invitation til lilleslem - ej til storeslem!
Sydafrikansk Texas -
4club og 4diamond bruges som overføringsmeldinger.
T
Texas -
Transfers på 4-trinnet efter åbning 1UT/2UT.
Transfers -
Også kaldet overføringsmeldinger.

Abonnementspriser

0DKK
485DKK

Vi modtager

Brugerlogin

Denne side bruger cookies - Hvis ikke du vælger at ændre dine indstillinger accepterer du automatisk vores cookie politikLearn more
I understand

Cron Job Starts