Kvantitativ 4ut

Egentligt ikke en konvention, men et regelsæt om naturlige meldinger. Jo stækere spillere, jo flere betydninger af 4ut - 4ut er defineret som en naturlig, kvantitativ (= sleminviterende) melding. I nogle tilfælde er 4ut blot en naturlig stopmelding, hvis meldingerne allerede har indikeret, at man ikke er på vej mod slem - f.eks. som flugt fra en doblet 4heart/4spades!

 

Definitionerne er forskellige fra par til par. En meget radikal defintion er f.eks. at betragte samtlige 4ut-meldinger som kvantitative, hvis der er plads til en Treldespørgemeldinger i 4heart eller lavere. Ideen med denne betingelse er, at man blot kan afgive en Treldespørgemelding, og hvis man får negativt svar, vil der altid være plads til nu at melde 4ut efter esser.

 

Selv et meldeforløb som 1heart - 4ut er kvantitativt. Der er selvfølgelig mange sekvenser, hvor dette er overflødigt, men den skarpe definition gør det nemmere at anvende konventionen.

 

En mere praktisk, men noget sværere definition fra Lars Blaksets systembog, beskriver flere forskellige situationer, hvor 4ut er naturligt:

- Alle støtter af ut-meldinger

- Efter spærremeldinger på 1club/1diamond-åbninger og spring til 4ut

- Efter spær i 4ami efter åbning 1mi og 4ut fra svarer

- Efter fjerde farve

- Efter sleminvit i minor på 4-trinnet, hvis 4-ut-melder selv har meldt sans tidligere

- Hvis modparten ofrer efter ens egen side der har meldt 3ut

Eksempel:

Vest                      Nord                       Øst                          Syd

1diamond                        1spades                         2diamond                          3spades

3ut                        4spades                         pas                          pas

4ut: Naturligt

- Efter makkers indmelding 4club / 4diamond

- Efter 1/2ut - Transfer, Accept - 4ut

- Efter åbning 2club og naturlig farvemelding på 4-trinnet er 4ut naturligt fra begge parter

- Efter følgende af åbners stærke meldinger i anden farve: Spring i ny farve, ny farve på 3-trinnet, springgenmelding og reversmelding. Altså svarers anden melding overfor en stærk hånd, da det ellers kan blive vanskeligt at vise styrken.

 

Et par eksempler:

1club - 1spades, 2club - 4ut: Efter esser, da det ikke er efter en stærk genmedling fra åbner.

1spades- 2diamond, 4diamond-4ut: Efter esser.

Hvorimod: 1heart - 1spades, 2club - 2diamond, 2ut - 4club, 4ut: Naturligt, da sleminvitten kommer efter en sansmelding.

 

Svar på kvantiativ 4ut

Med minimum i forhold til de tidligere meldinger passes. Med accept er der to muligheder på vej mod slem:

1) Antal esser vises

2) Ekstra farvelængde/-kvalitet vises

Den første aftale sikrer, at man ikke ender i lilleslem med to esser ude.

Den anden aftale giver bedre chance for at ramme den rigtige slem. Hvis man befinder sig i et rent sansmeldeforløb, f.eks. 1ut -4ut, kan åbner med maksimum melde laveste 4-farve på 5-trinnet eller springe til 6-trinnet med en 5-farve.

Abonnementspriser

0DKK
485DKK

Vi modtager

Brugerlogin

Denne side bruger cookies - Hvis ikke du vælger at ændre dine indstillinger accepterer du automatisk vores cookie politikLearn more
I understand

Cron Job Starts