Usædvanlig sans

Indmeldingen 2ut med spring anvendes i defensiven for at vise min. 5-5 i de to laveste umeldte farver - ligesom ved København-konventionen. Indmeldingen tager hensyn til zonestillingen og kan være meget svag i gunstig zonestilling (alene uz.).

 

Hvis man har passet i forhånd, eller hvis man melder ind mellem to meldende modstandere, benytter mange turneringsspillere også 1ut som Usædvanlig sans - typisk kun med 5-4.

 

Eksempel:

spades 8 5   heart K B 7 4   diamond 7 2   club K D 10 9 2

Syd                 Vest                  Nord                Øst

1diamond                  pas                    1spades                  1ut

 

En naturlig sansindmelding kan være risikabel, så man bruger 1ut til de umeldte farver. Bemærk, at hånden ikke fordeling til at melde 2ut og ikke styrke til at oplysningsdoble. I erkendelse af, at 1-åbninger på ca. 10 hp er hyppige, og at 1-o-1 svaret jævnligt afgives på endog meget svage hænder, er flere og flere turneringsspillere gået tilbage til at spille 1ut naturligt i denne "sandwichposition" for ikke at blive holdt ude af melderingerne med en stærk sanshånd og derved måske brænde en udgang.

 

Eksperter bruger ofte 4ut som Usædvanlig sans. Eksempel:

spades 4   heart E   diamond D B 10 7 2   club E D 10 8 5 2

Syd                 Vest                  Nord                Øst

1club                  1spades                    pas                  4spades

4ut

 

Meldingen kan ikke være Blackwood, da Syd ikke kunne kravåbne, og Nord har ikke vist styrke. 4ut viser her en meget skæv hånd med klør som længste farve. Sidefarven er normalt i ruder, men det kan i denne sekvens også være hjerter. Selv om Øst i ovenstående eksempel kun melder 2spades/3spades, ville spring til 4ut fra Syd stadig være den Usædvanlige sans med en meget stærk 2-farvet hånd.

 

spades -   heart K B 9 7 5 2   diamond K D B 10 5 2   club 8

Syd                 Vest                  Nord                Øst

4spades                  4ut         

 

Meldingen viser en 2-farvet hånd. Normalt loves begge minorfarver, men ved at flytte makkers sandsynlige 5club-melding til 5diamond vises ruder og hjerter.

 

Den direkte indmelding 3ut er som oftest naturlig (chancemelding), men hvis modparten har vist styrke, er det Usædvanlig sans. Eksempel:                  

Vest                Nord                  Øst                  Syd

1heart                  pas                    3heart                  3ut

 

Hvis Østs 3heart er inviterende med 10-12, viser 3ut mindst 5-5 i minor (svagere end et spring til 4ut). Hvis Østs 3heart er spærrende (se Bergen Raises), er 3ut derimod naturlig.

 

Usædvanlig sans er generelt set ikke en konvention, men et naturligt meldeprincip, hvor kun enkelte tilfælde skal være aftalt mellem makkerne - som f.eks. 1ut i sandwichpositionen, og hvornår 3ut er naturligt.

Abonnementspriser

0DKK
485DKK

Vi modtager

Denne side bruger cookies - Hvis ikke du vælger at ændre dine indstillinger accepterer du automatisk vores cookie politikLearn more
I understand