Transfersvar i defensiven

(Kaldes ofte USP eller Useful Space Principle). Efter en simpel farveindmelding på modstandernes åbning 1 træk i farve, og næste hånds pas, 1ut eller dobling, er svarers melding fra og med overmelding i fjendes farve til og med farven under indmeldingsfarven, transfer til farven over. En transfer til indmeldingsfarven viser mindst en god støtte. Eksempel:

Syd                 Vest                  Nord                Øst

1club                  1spades                pas/D/1ut             ?

 

2club: Transfer til ruder

2diamond: Transfer til hjerter

2heart: Mindst inviterende med 3-kortstøtte i spar

2spades: 3-kortstøtte; 6-9 hp.

3spades: 4-kortstøtte; spærrebetonet

 

spades 6   heart D B 10 6 5 2   diamond 10 9 8   club 9 6 3

Meld 2diamond og pas makkers tvungne 2heart.

spades K 5   heart E D 9 5 2   diamond 9 5 3 2   club D 2

Meld 2diamond og derefter 2spades på makkers 2heart. Hermed vises en inviterende hånd med 5-farve i hjerter og sekundær støtte til indmeldingsfarven.

spades D   heart E K 10 2   diamond K 10 9 8 6 2   club E 4

Meld 2club og derefter 2heart på makkers 2diamond.

 

Ny farve fra svarer er rundekrav og naturligt.

 

Med transfersvar i defensiven behøver man ikke tage stilling til, om ny farve fra svarer skal være krav eller ukrav. Det er dog ikke altid muligt at overføre til ny farve. Eksempel:

Syd                 Vest                  Nord                Øst

1diamond                  1spades                    pas                  ?

 

2club: Naturligt. Hvis man spiller ny farve som konstruktivt ukrav, bør springet til 3club være naturligt krav.

2diamond: Transfer til hjerter

2heart: Mindst inviterende med 3-kortstøtte i spar

 

Indmelder accepterer normalt en transfer tuk ny farve, men med dog tilpasning og/eller en stærk maksimumshånd kan han bryde transferen. Eksempel:

Syd                 Vest                  Nord                Øst

1club                  1spades                    pas                  2diamond

pas                  ?

 

spades E D 10 3 2   heart E 10 2   diamond K 2   club 9 3 2

Meld 3heart, der viser en god indmelding med mindst 3-kortstøtte.

spades E K B 10 9 8   heart 2   diamond D 6 5   club 9 8 5

Meld 2spades, der viser en stærk sparfarve uden hjertertilpasning; lover ikke tillæg.

spades E 9 8 7 6   heart E 10 3 2   diamond -   club K B 9 2

Meld 4diamond som splint. Selvom svarer har en svag hånd, må 4heart være en god kontrakt, og er han inviterende eller bedre, er slem lige om hjørnet.

 

Oprindeligt spilledes transfersvar i defensiven kun på simple indmeldinger oven på åbninger på 1-trinnet. Der er dog intet til hinder for at spille transfersvar, både efter modpartens spærreåbninger og egne spærreindmeldinger. En mere vidtgående defintion lyder: Efter makkers farveindmelding i 3spades eller lavere, med eller uden spring, på modpartens åbning i farve med eller uden spring og næste hånds pas eller dobler, spilles transfersvar i defensiven.

 

Der er dog nogle sekvenser, hvor det er uhensigtsmæssigt at spille transfersvar. Eksempel:

Syd                 Vest                  Nord                Øst

2spades                  3diamond                    pas                  3spades

Svarer vil meget oftere have brug for, at spørge om sparhold end at vise klør. Derfor bør 3spades i ovenstående sekvens aftales som tvetydigt; enten en hånd med klør, der blot søger sparhold eller en god hånd med ruderstøtte. Som svar på 3spades melder Vest 3ut med sparhold og skal ellers melde 4club (!) for at gardere at Øst har en god hånd med klørfarve.

 

Udvidet USP

Hvis tredje hånd støtter åbningsfarven, kan man aftale at spille transfers med doblingen som første trin. Eksempel:

Syd                 Vest                  Nord                Øst

1diamond                  1spades                    2diamond                   ?

D: Transfer til hjerter

2heart: Mindst inviterende med 3-kortstøtte i spar

2spades: 3-kortstøtte; 6-9 hp.

3club: Naturligt

 

Samme principper anvendes, selv om Nord springsstøtter til 3diamond, som de færreste i dag spiller som inviterende.

 

Med udvidet USP har man alid plads til at vise en god støtte i makkers farve. Det har dog den ulempe, at man i et meldeforløbet som f.eks. 1club - (1diamond) - 2club ikke kan doble og vise begge majorfarver, så lige præcis efter indmelding i ami kan man aftale at droppe USP til fordel for en oplysningsdobling.

 

Abonnementspriser

0DKK
485DKK

Vi modtager

Brugerlogin

Denne side bruger cookies - Hvis ikke du vælger at ændre dine indstillinger accepterer du automatisk vores cookie politikLearn more
I understand

Cron Job Starts