Svar på indmelding

Vest Nord Øst Syd
1diamond 1spades pas ?


Hvad melder du som Syd på de nedenstående hænder?

1. spades  E 6 5  heart K B 3 2  diamond 8 3  club 9 8 3 2

2. spades B 7 6 4  heart D 9 4 3 2  diamond 9 3 2  club 7

3. spades 9 2  heart E K B 9 2  diamond 7 4 3 2  club K 8

4. spades K 9 5 4 3  heart 4  diamond 9 8 5 4 3  club 4 2

5. spades K 8 4  heart E B 7  diamond B 8 5  club K 8 3 2

1. 2spades. Enkeltstøtten lover typisk 3-kortstøtte og 6-9. Her er maksimum, idet der er 9 point med fordeling: Doubletonen i ruder tæller 1 point.

2. 3spades! Springstøtter er spærrende med 4-kortstøttte. Med fordeling vises også 6-9 point - altså det samme som 2-støtten. Forskellen på de to meldinger er udelukkende, at der er (mindst) en trumf mere. Jo flere trumfer, jo højere kan man tillade sig at melde! Enten kan man vinde sin kontrakt, eller modparten kan som regel vinde noget højere.
Bemærk, at det kræver en makkeraftale at spille med disse ret svage springstøtter. Spiller man efter en simpel grundbog, er 3spades inviterende til udgang. Det er derfor vigtigt, at man aftaler med sin makker, hvordan man spiller. Jeg anbefaler varmt at spille som beskrevet her, hvilket er hvad samtlige stærke turneringsspillere gør.

3. 2heart. Ny farve spilles bedst som konstruktivt (ca. 8-14 HP), men ikke rundekrav. Det viser mindst en stærk 5-farve og benægter enhver støtte til spar. Det er vigtigt, at farven er topstærk, da det nærmest er kommando til makker om udspil i farven, hvis de andre får spillet.
Man kan aftale, at ny farve er rundekrav, men det er ikke min anbefaling, da man sjældent er så stærk, at man absolut vil kræve for en runde, hvis makker har en minimumshånd. Har makker støtte eller en maksimums indmelding, er han selvfølgelig velkommen til at melde videre.

4. 4spades. Der er en simpel sammenhæng mellem mange trumfer og mange stik, så jo flere trumfer, desto højere bør man støtte. 4spades er sikkert en god offermelding, og på en god dag vinder kontrakten. Giv f.eks. makker:

     spades E B 10 7 2  heart E 8 5 4  diamond 10  club K 8 6

Næppe en maksimums hånd for 1spades, og man vinder 10 stik med clubE i plads og trumferne 2-1.

5. 2diamond! Nøglemeldingen efter makkers indmelding! Overmelding i fjendens farve viser støtte og mindst 10 point. Hvis makker melder 2spades (minimum), kan man stoppe i tide.
Det er netop på denne måde, man skelner i defensiven mellem de svage og de stærke støtter: Hænder uden så mange HP støtter direkte (jo flere trumfer jo højere), og de stærkere hænder indleder med fjendens farve.

Abonnementspriser

0DKK
485DKK

Vi modtager

Brugerlogin

Denne side bruger cookies - Hvis ikke du vælger at ændre dine indstillinger accepterer du automatisk vores cookie politikLearn more
I understand

Cron Job Starts