Svarers 2. melding

Hvis man kan meldingerne til og med svarers 2. melding, kan man håndtere de fleste hænder. I bund og grund gælder mange af de samme regler som for svarers 1. melding, man har bare lidt flere informationer at tage hensyn til.
1. Giver: Øst. Zone: .
 
spadesB 6 3 2
heartE K 8 7 3
diamond8
club8 4 2
N
V
Ø
S
spadesE D 5 4
heart6
diamondE 6 4
clubK B 7 5 3
  Vest Nord Øst Syd  
  1club pas  
  1heart pas 1spades pas  
3spades pas 4spades pas
pas pas
Svarers springstøtte til 3spades i 2. melderunde viser 10-12 HFP, det svarer til en direkte springstøtte til 3-trinnet i 1. melderunde.
2. Giver: Vest. Zone: .
 
spades6 4
heartK D 6 4 3
diamondE 6
clubD B 7 5
N
V
Ø
S
spadesE D B 2
heart5 2
diamond8 5 3
clubK 6 4 2
  Vest Nord Øst Syd  
  1heart pas 1spades pas  
  2club pas 3club pas  
pas pas
Svarers støtte til 3-trinnet i 2. melderunde viser igen 10-12. Støtte til 3 i en minorfarve er ikke favoritmeldingen, men når man ikke kan melde MAJOR eller UT, er der ingen vej udenom :-)
3. Giver: Øst. Zone: .
 
spades7 5 3
heartE K B 9 8 5
diamondK 5
club6 4
N
V
Ø
S
spadesE K 6 4
heart7 6
diamondD 3
clubE K 8 7 2
  Vest Nord Øst Syd  
  1club pas  
  1heart pas 1spades pas  
2heart pas 4heart pas
pas pas
Når man spiller med svage spring i svarers 1. melding, viser svarers genmelding af egen farve i 2. melderunde uden spring en 6-farve og inviterende styrke (ca. 10-12). Åbner laver matematikken og melder 4heart.
 
4. Giver: Vest. Zone: .
 
spadesD 7
heartE B 9 5 3
diamond8 3
clubE D 10 7
N
V
Ø
S
spadesE B 7 6
heart6 2
diamondE D 7 4
club9 4 3
  Vest Nord Øst Syd  
  1heart pas 1spades pas  
  2club pas 2UT pas  
pas pas
2UT fra svarer i 2. melderunde viser 10-12 HP, når makker er i intervallet 12-18. 2UT er inviterende til udgang og lover iøvrigt hold i umeldt(e) farver.
Åbner melder pas, der der ikke er 26 HP sammenlagt.
5. Giver: Øst. Zone: .
 
spadesB 6 4
heartD 6 4
diamondE 6 4
clubE K 7 3
N
V
Ø
S
spadesE 10 9 8 3
heartB 7
diamondK D 5 3
clubD 6
  Vest Nord Øst Syd  
  1spades pas  
  2club pas 2diamond pas  
4spades pas pas pas
Selv om åbner viser 5-farve med åbningen 1spades støtter svarer ikke direkte på 3-farven med større styrke end 6-9. Svarer melder en anden farve i 1. melderunde og støtter i 2. melderunde - på den måde differentieres mellem 3-korts og 4-kortsstøtte. Med point til udgang (ca. 13-15) støtter svarer til 4-trinnet i 2. melderunde.
6. Giver: Vest. Zone: .
 
spadesE 9 6 4 2
heart6 3
diamondE K B 7 5
club9
N
V
Ø
S
spades2
heartK 8 7
diamond4 3
clubD B 10 8 6 4 3
  Vest Nord Øst Syd  
  1spades pas 1UT pas  
  2diamond pas 3club pas  
pas pas
Svarer begrænser med 1UT sin hånd til 6-9 HP. 3club i 2. melderunde viser en LANG klørfarve og en hånd der ikke er egnet til at spille i makkers farver. Åbner skal stole på makker og passe til 3club.
Cron Job Starts