Stayman

 
1. Giver: Vest. Zone: -.
 
spadesD 9 3
heartD 9
diamondK D 10 5
clubE D 8 7
N
V
Ø
S
spadesK 6 5 4
heartE 8 5 4
diamondB
clubK B 4 3
  Vest Nord Øst Syd  
  1UT pas 2club pas  
  2diamond pas 3UT pas  
pas pas
2diamond: Ingen majorfarver.
Når Øst ikke finder en 4-4 fit i major, skal han gå i 3UT, selv om der er en singleton i ruder. 3club efter 2diamond viser mindst 5-farve og en stærkere hånd.
2. Giver: Øst. Zone: -.
 
spadesB 10 6 5
heartK 6 4
diamond7 5
clubE B 4 2
N
V
Ø
S
spadesE K 8 2
heartE B 6 3
diamondE 8 3
club10 9
  Vest Nord Øst Syd  
  - - 1UT pas  
  2club pas 2heart pas  
2UT pas 4spades pas
pas pas
2UT er inviterende til udgang.
Når Vest ikke har meldt 2UT direkte, men gået over Stayman, har han en 4-farve i major. Den er tilsyneladende ikke i hjerter, så hvor mon den så er...?!
Øst skal derfor med 4-farve i spar vælge denne kendte 4-4 fit. Med minimum meldes 3spades - med maksimum som her springes til 4spades.
3. Giver: Vest. Zone: -.
 
spadesE 8 6 2
heartE B 10 6
diamondK 5
clubD B 4
N
V
Ø
S
spades10 7 5 3
heartK D
diamondE D B 8
clubE K 3
  Vest Nord Øst Syd  
  1UT pas 6UT(!) pas  
  pas pas  
Med en meget dårlig 4-farve i major, en jævn hånd samt masser af HP til det aktuelle niveau, anbefales det at "glemme" majorfarven og gå direkte i sans.
Med 19 HP ved Øst, at man har mindst 34 HP tilsammen. 6UT vil oftest i disse tilfælde være en bedre kontrakt end 6 i major på en 4-4 fit. Der kan også være 12 stik i begge kontrakter, og i så fald er det guld værd i parturnering at vælge sans.
4. Giver: Øst. Zone: -.
 
spadesB 10 8 6
heartB 8 6 5
diamondD 9 6 5 4
club-
N
V
Ø
S
spadesK 2
heartE D 7 4
diamondK 10 3
clubE 8 7 2
  Vest Nord Øst Syd  
  - - 1UT pas  
  2club(!) pas 2heart  
pas(!) pas pas
Det hedder sig, at det viser mindst 8 HP at anvende Stayman. Det er ikke nødvendigvis rigtigt. Man kan have en helt speciel hånd som denne Vest hånd: En meget svag hånd, der har tænkt sig at passe til ethvert svar på 2club.
Husk at aftale dette med din makker!
5. Giver: Vest. Zone: -.
 
spadesE K 9 8
heartD 8 5
diamondK D 3
clubE D 2
N
V
Ø
S
spades6 5 4 3
heart4
diamondE 10 5 4 3
club8 6 5
  Vest Nord Øst Syd  
  2UT pas 3club pas  
  3spades pas 4spades pas  
pas pas
Stayman anvedes også efter en naturlig 2UT-melding. Det kan være:
- Åbning 2UT
- Indmelding 2UT på en svag 2-åbning
- Efter 2club - 2diamond, 2UT
Svarer har kun 4 HP, men når hånden vokser i værdi, HVIS der findes en spartilpasning, bør man tage chancen. Ellers må man håbe, at 5-farve i ruder er noget værd. Her gælder begge dele!
6. Giver: Øst. Zone: -.
 
spades8
heartK 10 9 6
diamondE D 8 7 6
clubE D 6
N
V
Ø
S
spadesK D 7 5
heartE 7
diamondK 10 9 3
clubK B 5
  Vest Nord Øst Syd  
  - - 1UT pas  
  2club pas 2spades pas  
3diamond pas 4diamond pas
4UT pas 5heart* pas
6diamond pas pas
Hvis man efter Stayman følger op med 3 i minor, er man stærk med mindst 5-farve. Man skal have slemambitioner, hvis makker har støtte i farven. Derfor skal Øst støtte til 4diamond. Vest spørger efter esser og sætter kontrakten i lilleslem, når makker har 2 esser.
Cron Job Starts