RKC 1430

Træn RKC1430 med din makker og se om I melder lige efter bogen.
1. Giver: Vest. Zone: .
 
spadesE D B 8 6 2
heartE K D 5
diamondE D
club3
N
V
Ø
S
spades9 7 4 3
heart4 3
diamondK B 5
clubK D 8 5
  Vest Nord Øst Syd  
  2club pas 2diamond pas  
  2spades pas 3spades pas  
4UT pas 5diamond pas
5spades pas pas pas
2club: Kravåbning 2club
 
2diamond: Afmelding 0-6/7 HP eller jævn fordeling
 
2spades: 5+ farve i spar
 
3spades: sparstøtte og bedre end en støtte til 4spades (fast arrival)
 
4UT: Esspørgemelding
 
5diamond: 0 eller 3 esser
 
5spades: slutkontrakt, der mangler 2 esser
2. Giver: Øst. Zone: .
 
spades7 5 3
heartD 9 3
diamondE 7 5 4
club7 5 4
N
V
Ø
S
spadesE K
heartE K 10 7 6 2
diamond3
clubE K D B
  Vest Nord Øst Syd  
  2club pas  
  2diamond pas 2heart pas  
3heart pas 4UT pas
5club pas 5diamond pas
6heart pas 7UT pas
pas pas
2club: Kravåbning 2club
 
2diamond: Afmelding 0-6/7 HP eller jævn fordeling
 
2heart: 5+ farve i hjerter
 
3heart: hjerterstøtte og bedre end en støtte til 4heart (fast arrival)
 
4UT: Esspørgemelding
 
5club: 1 eller 4 esser
 
5diamond: TrumfDameSpørge (TDS)
 
6heart: Jeg har trumfdame, men intet andet af interesse
 
7UT: Slutkontrakt, det giver lige 10p mere i UT end i hjerter
3. Giver: Vest. Zone: .
 
spadesK D 6
heartE B 10 9 7
diamond7
clubE K D 6
N
V
Ø
S
spades5 4
heartK 8 6 5 3
diamondE D B
club5 3 2
  Vest Nord Øst Syd  
  1heart pas 3heart pas  
  4UT pas 5spades pas  
6heart pas pas pas
1heart: (4)5-farve, ca. 11-21 HP
 
3heart: 4+ støtte og 10-12 HFP
 
4UT: Esspørgemelding
 
5spades: 2 esser og trumfdame! (ekstra trumflængde unødvendiggør trumfdame, og man svarer derfor, at man har trumfdame)
 
6heart: Slutkontrakt
4. Giver: Øst. Zone: .
 
spadesK 8
heartE 9 8 7 2
diamondE K D B 7
club6
N
V
Ø
S
spadesE 5
heartK 6 5 4
diamond6 3
clubE K B 9 4
  Vest Nord Øst Syd  
  1club pas  
  1heart pas 3heart pas  
4UT pas 5diamond pas
5heart pas 6heart pas
pas pas
1club: 3+ klør, ca. 11-21 HP
 
1heart: 4+ hjerter og 6+ HP
 
3heart: 4-farve støtte og 16-18 HFP
 
4UT: Esspørgemelding
 
5diamond: 0 eller 3 esser
 
5heart: Slutkontrakt hvis 0 esser eller TrumfDameSpørge hvis 3 esser
 
6heart: 3 esser men ikke trumfdame
5. Giver: Vest. Zone: .
 
spadesE 6 5
heartD 10 7 4
diamondK 9
clubE 4 3 2
N
V
Ø
S
spadesK D B
heartE K 8 5 2
diamondE D 8
clubK 7
  Vest Nord Øst Syd  
  1club pas 1heart pas  
  2heart pas 4UT pas  
5spades pas 5UT pas
6diamond pas 7UT pas
pas pas
1club: 4+ klør, ca. 11-21 HP
 
1heart: 4+ hjerter, 6+ HP
 
2heart: 4støtte og 11-15 HFP
 
4UT: Esspørgemelding
 
5spades: 2 esser og trumfdame
 
5UT: Garanterer alle esser og trumfdame, opfordring til storeslem
 
6diamond: diamondK
 
7UT:  Slutkontrakt, vi tager de ekstra 10p for at spille i UT
6. Giver: Øst. Zone: .
 
spadesE K 8 4 2
heartE
diamondE D 10 9 6
clubK 8
N
V
Ø
S
spadesD B 7 3
heartD B
diamondK 7
clubE D B 5 3
  Vest Nord Øst Syd  
  1club pas  
  1spades pas 3spades pas  
4UT pas 5club pas
5diamond pas 6diamond pas
7spades pas pas pas
1club: 3+ klaør, ca. 11-21 HP
 
1spades: 4+ spar, 6+ HP
 
3spades: 4-farve støtte, 16-18 HFP
 
4UT: Esspørgemelding
 
5club: 1 eller 4 esser
 
5diamond: TrumfDameSpørge
 
6diamond: Trumfdame og diamondK
 
7spades: Slutkontrakt