Negativ Dobling

 
1. Giver: Vest. Zone: Ingen.
Nord indmelder 1heart
 
spadesK 6 5
heartE B 7
diamond7 6
clubK D 9 8 4
N
V
Ø
S
spadesD 10 9 8
heart7 6
diamondE D B
clubE 5 3 2
  Vest Nord Øst Syd  
  1club 1heart D pas  
  1UT pas 3UT pas  
pas pas
Efter Nords indmelding 1spades skal Øst doble for at vise en 4-farve i spar. Hvis Øst melder 1spades viser det en 5-farve.
Vests 1UT-melding viser ca. 12-14 jævne og hold i hjerter.
2. Giver: Øst. Zone: Ingen.
Syd indmelder 1spades
 
spades10 7 6
heartE D B 6
diamond10 8 3
clubE 8 7
N
V
Ø
S
spadesB 6
heart6 5
diamondE D 9 6 4
clubK D 6 4
  Vest Nord Øst Syd  
  - - 1diamond 1spades  
  D pas 2club pas  
3diamond pas pas pas
Vests dobling viser 6+ HP og mindst 4-farve i hjerter. Syd kan ikke melde 2heart, da det vil vise en 5-farve.
Øst melder 2club, der viser 5 ruder og 4 klør.
Vests spring til 3diamond viser 3-korts støtte og 10-12.
3. Giver: Vest. Zone: Ingen.
Nord indmelder 1spades
 
spadesE 6 5
heartD 6 3
diamondE K B 7 6 2
club7
N
V
Ø
S
spadesB 2
heartE B 10 9 8
diamond5 3
clubE 9 3 2
  Vest Nord Øst Syd  
  1diamond 1spades 2heart pas  
  4heart pas pas pas  
Østs 2heart viser mindst en 5-farve og 10+ HP.
Vest skal gå direkte i udgang, da der er hjerterfit og point nok. Hvis Vest nøjes med 3heart, er Østs kort ikke gode nok til at hæve til udgang, der dermed brændes.
4. Giver: Øst. Zone: Ingen.
Syd indmelder 1diamond og Nord støtter til 2diamond
 
spadesB 10 9 8
heartK D 5 4
diamond7 6
clubK 9 6
N
V
Ø
S
spadesE D 6 5
heart7 6
diamondB 7 5
clubE D 7 5
  Vest Nord Øst Syd  
  1club 1diamond  
  D 2diamond 2spades pas  
pas pas
Vest skal doble i første omgang for at vise 4-4 i de to MAJOR farver.
Østs "frivillige" 2spades viser blot en 4-farve, det lover ikke ekstra styrke. Øst må ikke passe og risikere at sælge ud til 2diamond.
5. Giver: Vest. Zone: Ingen.
Nord indmelder 1diamond og Syd støtter til 2diamond
 
spadesD 6 5
heartD 7 5
diamond6 5 3
clubE K D 7
N
V
Ø
S
spadesK B 9 4 3
heartE K 8 6
diamond5
club9 3 2
  Vest Nord Øst Syd  
  1club 1diamond 1spades 2diamond  
  2spades pas 4spades pas  
pas pas
Øst skal melde 1spades for at vise sin 5-farve, det ville være forkert at doble for at vise begge MAJOR farver på dette niveau.
Vest kan støtte til 2spades på sin 3-farve, da Øst jo med 1spades har lovet 5-farve.
Øst har med fordelingspoint styrke til at melde udgang.
 
 
6. Giver: Øst. Zone: Ingen.
Syd indmelder 1spades
 
spades10 8 2
heartK D 10 9 8 3
diamond9 3
clubD 2
N
V
Ø
S
spadesK 6 5
heart7
diamondE D 8 7 5
clubE 8 6 4
  Vest Nord Øst Syd  
  1diamond 1spades  
  D pas 2club pas  
2heart pas pas pas
Vest kan ikke melde 2heart første gang, da det ville vise 10+ HP. Vests 2heart i anden melderunde viser 6-farve og 6-9.
Øst skal ikke "redde" Vest og melde videre efter 2heart, Vests hånd er uegnet til andet end en hjerterkontrakt i dette meldeforløb.
7. Giver: Vest. Zone: Ingen.
Nord indmelder 4diamond
 
spadesD 10 8 6
heart8
diamondK 8
clubE K 9 8 5 3
N
V
Ø
S
spadesE B 9 3
heartE K 9 7 5
diamond6 4
club4 2
  Vest Nord Øst Syd  
  1club 4diamond D pas  
  4spades pas pas pas  
Øst skal doble for at vise begge MAJOR farver. På dette niveau er det bedre/mere fleksibelt at doble, fremfor at melde sin egen 5-farve.
Vest melder naturligvis sin 4-farve i spar.
8. Giver: Øst. Zone: Ingen.
Syd indmelder 3spades
 
spades9 4
heartD 4
diamondK 10 8 2
clubE K 6 3
N
V
Ø
S
spadesK B 7
heartE K 8 7 5
diamond7
clubD 7 5 2
  Vest Nord Øst Syd  
  1heart 3spades  
  D pas 3UT pas  
pas pas
Vest skal doble for at vise begge minor farver og 10+ HP.
Øst har godt hold i spar og satser på 3UT.
Cron Job Starts